Gua Sunyaragi 19 dari 20

May 07, 2019
aroengbinang.com -
Pandangan lebih jelas ke arah dalaman Gua Peteng yang berupa ceruk dengan undakan, dan undakan terakhir tampaknya menjadi tempat duduk. Di mulut gua, kiri kanannya ada ceruk dengan tempat untuk duduk, yang mungkin digunakan sebagai tempat duduk pengawal atau orang yang diajak oleh sultan.

gua sunyaragi cirebon
Gua Sunyaragi | « Foto-18 | Foto-20 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.