Goa Jepang Klungkung 12 dari 15

February 03, 2019
Bukit dimana lubang-lubang Gua Jepang Klungkung berada tampak bagian kaki bukitnya berkelok, membuatnya menjadi tempat pertahanan yang baik.

goa jepang klungkunggoa jepang klungkung goa jepang klungkung goa jepang klungkung
Goa Jepang Klungkung | « Foto-11 | Foto-13 »