Gili Kerta Gosa 16 dari 18

February 02, 2019
aroengbinang.com -
Bale Kerta Gosa dilihat dari arah Bale Kambang yang dipisahkan oleh kolam air Taman Gili dengan tanaman teratai mengambang di atas permukaan airnya. Sayang air kolamnya keruh.

taman gili kerta gosa klungkung balitaman gili kerta gosa taman gili kerta gosa taman gili kerta gosa
Gili Kerta Gosa | « Foto-15 | Foto-17 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.