Garam Tradisional Yeh Malet 5 dari 10

February 09, 2019
Di dekat petak-petak kolam terdapat sebuah gubug sederhana milik salah seorang petani garam di area Pembuatan Garam Tradisional Yeh Malet, dimana telah terkumpul beberapa buah kukusan bambu berisi garam dibentuk seperti piramid putih, diletakkan di atas bak penampungan air laut.

pembuatan garam tradisional yeh malet karangasemgaram tradisional yeh malet garam tradisional yeh malet garam tradisional yeh malet
Garam Yeh Malet | « Foto-4 | Foto-6 »