Foto Sendang Tirta Kamandanu 1

Arca Ganesha yang menghadap ke kolam dan berpunggungan dengan Arca Siwa itu. Di hadapannya mencuat sebuah lingga, yang merupakan representasi penis Dewa Siwa, sebuah lambang kesuburan. Struktur bak penampung dan kolam pemandian Sendang Tirta Kamandanu Kediri ini agak sedikit menyulitkan dalam mengambil posisi untuk pengambilan gambar.

sendang tirta kamandanu kediri

Pandangan ke sisi kiri dari Arca Brahma, terlihat ada arca lain di ujung sana, mungkin Arca Wisnu. Selain arca Brahma, pada masing-masing sudut lain di Sendang Tirta Kamandanu ini terdapat patung Dewa Wisnu, Bayu, dan Indra.

sendang tirta kamandanu kediri

Pandangan depan pada Arca Brahma, memperlihatkan kehalusan tangan pembuatnya. Semoga saja perawatannya dilakukan dengan baik, sehingga tak rusak dimakan waktu lantaran terpapar cuaca langsung tanpa penutup.

sendang tirta kamandanu kediri

©2020 aroengBinang