Foto Museum Seni Rupa 10

aroengbinang.com - Lukisan berjudul "Maka lahirlah Angkatan 66" karya S. Sudjojono, dilukis pada 1966 dengan menggunakan cat minyak pada kanvas berukuran 100 x 85 cm.

museum seni rupa dan keramik jakarta

Lukisan berjudul "Perahu" karya R.G.A. Sukirno yang dibuat pada 1975 menggunakan cat minyak pada kanvas berukuran 64 x 84 cm.

museum seni rupa dan keramik jakarta

Lukisan S. Sudjojono berjudul "Ketoprak" yang dibuat pada 1970 memakai cat minyak pada kanvas 78 x 118 cm.

museum seni rupa dan keramik jakarta

Lukisan S. Sudjojono berjudul "Ada Orkes" yang dibuat pada 1970 memakai cat minyak pada kanvas 80 x 120 cm.

museum seni rupa dan keramik jakarta

Lukisan berjudul "Rapat Ikada" karya Otto Djaya, dibuat pada 1946 - 1947 memakai cat minyak pada kanvas 120 x 137 cm.

museum seni rupa dan keramik jakarta