Foto Museum Puri Lukisan 1

Lukisan Tarian Barong (1970), karya I Gusti Made Kwandji, yang menceritakan kisah Calon Arang dari abad ke-11, digambarkan dalam bentuk peperangan antara Rangda sebagai lambang kejahatan dengan Barong sebagai lambang kebaikan.

museum puri lukisan ubud

Dua buah karya seni patung diletakkan bersisian dalam sebuah ruangan pamer Meseum Puri Lukisan, dengan latar lukisan klasik yang terihat antik.

museum puri lukisan ubud

Salah satu trek jalan untuk menuju ke bangunan Museum Puri Lukisan. Restoran dan cafe juga ada di kompleks museum ini.

museum puri lukisan ubud

©2020 aroengBinang