Dermaga Kayu Fort Rotterdam 6 dari 14

September 26, 2018
Panorama dari atas dermaga kayu Fort Rotterdam yang sederhana ketika matahari sudah menyentuh kaki langit.

senja di dermaga kayu fort rotterdam makassar
Dermaga Fort Rotterdam | « Foto-5 | Foto-7 »