Curug Cadas Ngampar 47 dari 47

January 15, 2019
Fenty dengan latar rumpun bambu, yang satu diantaranya masih muda. Bambu muda, yang dikenal dengan nama rebung, sering diambil orang untuk dimasak di dapur.

curug cadas ngampar bogorcurug cadas ngampar bogor curug cadas ngampar bogor curug cadas ngampar bogor
Curug Cadas Ngampar | « Foto-46 | Foto-1 »