Bukit Kasih Minahasa 21 dari 37

August 22, 2018
Relief masjid dan matahari bertulis "Allah", serta tulisan "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Al Maidah:2)" dan "Tidaklah Aku mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (Al-Hadis)".

relief islam bukit kasih minahasa sulawesi utara
Bukit Kasih | « Foto-20 | Foto-22 »