Bika Talago Koto Baru 6 dari 16

September 16, 2018
Anak muda yang satu lagi bertugas untuk meletakkan kuali berisi bakaran kayu ke atas kuali dimana terdapat adonan bika yang masih mentah. Sebuah capit bambu panjang digunakannya untuk memindahkan setiap kuali dengan hati-hati.

bika talago koto baru
Bika Talago | « Foto-5 | Foto-7 »