Air Panas Krakal 15 dari 16

May 01, 2019
Beton melingkar yang dibuat di atas sumur dengan pipa pengalir air panas dari kolam di sebelah kiri dimana terdapat dua buah mata air yang selalu menyemburkan air panas.

pemandian air panas krakal kebumenair panas krakal kebumen air panas krakal kebumen air panas krakal kebumen
Air Panas Krakal | « Foto-14 | Foto-16 »